ZOP inženjering d.o.o. je u cilju unapređenja efikasnosti organizacije doneo odluku da se u 2011. godini uredi poslovni sistem u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001. Nakon toga, prateći svetske trendove, tokom godina definisani su procesi prema  standardima koji u različitim pravcima delovanja organizaciju preduzeća dižu na viši nivo.

Potvrda da naša kompanija u kontinuitetu unapređuje svoje procese i organizaciju u cilju stalnog povećanja kvaliteta, stigla je sertifikovanjem od strane renomirane  sertifikacione kuće “TÜV Rheinland Inter Cert” d.o.o. Beograd,za 6 različitih standarda:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 22301

ISO 27001

ISO 45001

ISO 50001

što nas stavlja u red građevinskih firmi sa najvećim brojem sertifikata u Srbiji. Provera sertifikata može se izvršiti preko našek ID-a na zvaničnom sajtu sertifikacione kuće.

Tokom godina, na tržištu Srbije pojavilo se dosta inostranih firmi koje prate rad domaćih preduzeća, kao i preduzeća u okruženju. Jedna od sertifikovanih kuća “CompanyWall business” prateći naš rad, godinama unazad, dodeljuje nam najbolju bonitetnu ocenu u Srbiji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je 07.06.2021. godine Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu  tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva broj: 351-02-01655/2021-09, na osnovu kog je “ZOP Inženjering” d.o.o. nosilac sledećih licenci:

  • I040G1 – izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalističkih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena;
  • I090A1 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine;
  • I091A1 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nacionalnog parka o objektima u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata I njima potrebnih objekata infrastructure, koji se grade u selima);
  • I090A2 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja I kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
  • I093A2 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija;
  • I093G1 – izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija
  • I203G1 – izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50m visine.