Zoran Opačić
dipl. građ. inž.

Osnivač i vlasnik

Biografija

Miloš Opačić
dipl. građ. inž.

Rukovodilac radne jedinice u Nemačkoj

Biografija

Dr Boris Dimitrijević
dipl. građ. inž.

Generalni direktor

Biografija

Vladimir Nikolić
dipl. građ. inž.

Tehnički direktor

Biografija

MR MIRJANA DIMITRIJEVIĆ
dipl. građ. inž.

Samostalni iženjer tehničke pripreme

Biografija

Marija Bodiroga
dipl. građ. inž.

Samostalni iženjer tehničke pripreme

Biografija

Leposava Vuković
strukovni ekonomista

Knjigovođa

Biografija

Mladen Šljukić
dipl. građ. inž.

Rukovodilac operative

Biografija

Nikola boričić
dipl. građ. inž.

Glavni Inženjer

Biografija

Radislav Stojković
dipl. građ. inž.

Glavni Inženjer

Biografija

Miroslav Kopunović
dipl. građ. inž.

Glavni Inženjer

Biografija

IVANA RAKIĆ
DIPL.INŽ.ARH.
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME

 • Licena br. 300 E888 07 za odgovornog projektanta,

 • Licenca br. 400 C404 08 za odgovornog izvođača radova,

   

DUŠAN MIJATOVIĆ
DIPL.INŽ.GRAĐ.
ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

 • Licenca br. 410 G318 11  za odgovornog izvođača radova

 

IGOR PETROVIĆ
DIPL.INŽ.GRAĐ.
ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

MARIJANA POPOVIĆ
MASTER.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER PRIPREME NA GRADILIŠTU

JOVANA BUDIĆ
MASTER.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER PRIPREME NA GRADILIŠTU

ANJA GEORGIJEVSKI
MASTER INŽ. ARH.
INŽENJER PRIPREME NA GRADILIŠTU

UROŠ BUDIĆ
MASTER.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER NA GRADILIŠTU

DUŠAN MILOJEVIĆ
MASTER INŽ. GRAĐ
INŽENJER NA GRADILIŠTU

EDIN ČAVIĆ
MASTER.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER NA GRADILIŠTU

FILIP MIĆOVIĆ
MASTER INŽ. GRAĐ
INŽENJER NA GRADILIŠTU

SLOBODAN GAČIĆ
MASTER INŽ. GRAĐ
INŽENJER NA GRADILIŠTU

NIKOLA SIMEONOVIĆ
MASTER INŽ. GRAĐ
INŽENJER NA GRADILIŠTU

ESAD BAJROVIĆ
MASTER INŽ. GRAĐ
INŽENJER NA GRADILIŠTU

RADE SMILJANIĆ
STRUK.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER NA GRADILIŠTU

DENIS TADIĆ
STRUK.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER NA GRADILIŠTU

UGLJEŠA MITROVIĆ
STRUK.INŽ.GRAĐ.
INŽENJER NA PRIPREMI OPLATE

ANA TRIVALIĆ
SPEC.STRUK.INŽ.GRAĐ.
MENADŽER ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uver. br. 152-02-00809/2010-01,
 • Stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uverenje br. 152-02-00514/2013-01,
 • Stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, uverenje 07 broj 152-1-1650/11

NENAD BABIĆ
SPEC.STRUK.INŽ.SAOB.
MENADŽER ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uver. br. 152-02-00670/2010-01

MILOŠ D. OPAČIĆ
DIPL.PRAVNIK
MENADŽER ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uver. br. 152-02-00885/2014-01

DRAGANA BUDIĆ
DIPL.INŽ.ZAŠTITE
MENADŽER ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uver. br. 152-02-00615/2019-01
 • Stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, uverenje 09 broj 152-1-5056/20

Radna jedinica Nemačka

MILOŠ OPAČIĆ
DIPL.INŽ.GRAĐ.
RUKOVODILAC RADNE JEDINICE U NEMAČKOJ

NEMANJA BUDIĆ
MASTER INŽ.GRAĐ.
RUKOVODILAC GRADILIŠTA

Organizaciona šema