West 65 - faza II

Početkom aprila 2016. godine ZOP Inženjering d.o.o. nastavio je sa izvođenjem radova na konstrukciji objekata I faze u naselju WEST 65 na Novom Beogradu. U sklopu 3 i 4 etape planirana je izgradnja jednog dela podzemne garaže i stambenog objekta lamele E, površine oko 4000 m 2 .